La nostra seu està al Vallés Occidental, a la ciutat de Terrassa, província de Barcelona.

 

Terrassa, antigament anomenada Egara, és una població amb centenars d'anys d'història darrere, i un gran interès cultural. El seu municipi ocupa 74.6 km2 i allotja una població de 200 mil habitants.

 

Parlar de Terrassa avui dia, representa nomenar uns profunds canvis que han actuat sobre els serveis públics, la cultura, la recuperació del patrimoni històric, la conservació i millora del medi ambient, etc.

 

És dins d'aquest entorn, de renovació i de participació social on es desenvolupa el treball d'Alternativa3 ong.