Alternativa3
OBJECTIUS D'ALTERNATIVA3 ONG:

· Informar, sensibilitzar i conscienciar al conjunt de la població catalana sobre el Comerç Just i Solidari.

 

· Donar suport a iniciatives de comunitats de diferents països de l'anomenat tercer món que, constituint-se legalment, puguin organitzar-se i exportar els seus productes per mitjà de la xarxa del Comerç Just i Solidari.

 

· Recolzar a les Organitzacions de productors ja constituïdes en el desenvolupament de nous projectes de comercialització i en la millora dels que ja estiguin en funcionament.

 

· Recolzar a les organitzacions de Comerç Just i Solidari, en el seu treball de comercialització i en la difusió de la seva activitat.

ELS NOSTRES PROJECTES:
Informàtica per a tots
L'Objectiu general del programa és integrar nens i joves al projecte Coopeagri R.L., inculcar bons valors humans i solidaris que generin una nova consciència individual i social.
Cafè Ciutat
La proposta de Cafè-Ciutat treballarà en un entorn de compromís associatiu per generar un vincle entre la producció del cafè, el seu origen i el seu consum en la localitat on es consumeix.
Regala una vaca a Colòmbia
Alternativa3 ONG està col·laborant amb Fundació Zuá en la recollida dels diners necessaris per a la compra de 10 vaques (22.000€), que seran destinades al Centre Rural d'Estudis ‘Los Senderos’, situat en el municipi de Sasaima, Colòmbia.