Alternativa3

AlterNativa3, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, ha iniciat un projecte amb la cooperativa cafetera de Comerç Just Augusto Cesar Sandino (que pertany a CECOCAFEN), amb l’objectiu de millorar l’accés a la lectura a la zona de El Tuma- La Dalia, Nicaragua, i millorar el nivell educatiu dels/les joves amb l’accés a Beques d’Estudis.

+Veure més

alternativa3 comercio justo
Alternativa3

Alternativa3 ong duu a terme aquest projecte que consisteix a lliurar beques a joves, homes i dones, de les comunitats rurals del Tuma-La Dalia (Nicaragua), per incrementar l'alfabetització de les comunitats i apostar perquè en un futur, gràcies a aquesta formació, es compti amb treballadors tècnics en activitats productives, educatives i culturals.

+Veure més

alternativa3 comercio justo
Alternativa3

L'objectiu general del programa és integrar nens i joves al projecte Coopeagri R.L., inculcar bons valors humans i solidaris que generin una nova consciència individual i social.

+Veure més

alternativa3 comercio justo
Alternativa3

Alternativa 3 forma part de l'organització de la Festa de Comerç Just des dels seus inicis en el 2003. Formant part d'un consorci amb Setem, Intermón Oxfam, Xarxa de Consum Solidari i FETS, es decideix conjuntament els aspectes principals i comuns de la Festa en tota Catalunya: missatge, distribució de tasques, pressupost, etc.

+Veure més

alternativa3 comercio justo
Alternativa3

El present projecte té com a objectiu construir un treball en xarxa entre les escoles que treballen el Comerç Just a Catalunya. Es tracta de crear consciència de l'impacte favorable que amb el consum responsable de comerç just s’aconsegueix per a tots.

+Veure més

alternativa3 comercio justo
Cafè Ciutat

Cafè Ciutat és una campanya dirigida al ciutadà, al teixit associatiu, entitats públiques i establiments, per tal de fomentar la consciència en el consum de cafè d’una manera responsable, coneixent el seu origen i les condicions de Comerç Just d’aquest i en el marc de la nostra ciutat.

+Veure més

alternativa3 comercio justo
Alternativa3

Alternativa3 ONG col·labora amb la Fundación Zuá en la recollida dels diners necessaris per a la compra de deu vaques per al Centre Rural d'Estudis «Los Senderos», ubicat a Sasaima, Colòmbia.

+Veure més

alternativa3 comercio justo
1