Print

CINQUENA TROBADA “CAFÈ-CIUTAT” A SANT ADRIÀ

21 març 2015

img_4008L’onze de febrer d’ enguany es va celebrar l’anual trobada del Cafè Ciutat, aquesta vegada l’amfitrió és l’Ajuntament de Sant Adrià. Participen els Ajuntaments que tenen un “Cafè Ciutat” propi, la importadora del cafè de comerç Just Alternativa3, Ajuntaments interessats i que han donat els seus primers passos per tenir el Cafè Ciutat i l’entitat que porta la coordinació del projecte, la Fundació Grup Tercer Món Mataró.

Tema important d’aquesta trobada era contrastar si hi ha hagut progressos dins les cooperatives cafeteres, o no, des del començament del projecte «Cafè Ciutat» l’any 2008 fins a l’actualitat.

S’han constatat els principals aspectes positius:
*S’ha enfortit el funcionament democràtic de les cooperatives
* S’ha millorat el nivell d’alfabetització del conjunt de comunitats implicades
* S’ha aconseguit l’escolarització d’infants en zones aïllades i amb pocs recursos
* S’ha pogut allargar el temps de formació facilitant beques per a joves
* S’ha promogut el truisme sostenible oferint rutes i visites a les mateixes plantacions de cafè i a les comunitats
* S’ha treballat per recuperar la propietat de la terra que pertanyia als avantpassats
* S’ha treballat per l’apoderament de les dones, millorant tant la formació com les oportunitats laborals i l’autoestima
* S’han minimitzat els efectes de la contaminació per ús de pesticides o per mala gestió de residus.

Ajuntaments: el que és important és que cada municipi pugui adaptar el lideratge del projecte a les potencialitats del territori. Si es pot treballar conjuntament amb entitats és perfecte i es pot arribar a més col·lectius, però no sempre és possible. D’altra banda, quan es lidera més directament des del mateix ajuntament també es pot veure com una oportunitat de fer sensibilització interna i promoure el concepte de compra pública ètica.

Càpsules “Cafè Ciutat”
Diferents municipis han tingut demanda de comerços de comptar amb càpsules “Cafè Ciutat” i així arribar a un mercat més ampli. Per aquest motiu, s’ha treballat amb Alernativa3 la possibilitat d’oferir aquest producte de forma complementària als actuals paquets de cafè.


Deixa un comentari

Etiquetes