Durant l’última quinzena escolar, l’alumnat de l’Escola ZER Pont Trencat del Baix Montseny va treballar el comerç just a partir de l’exposició d'Alternativa3, un dels materials educatius de la Xarxa d'Escoles del Comerç Just que va estar instal·lat a l'entrada del...

read more